English (United Kingdom)


Биография

Роден през 1961 г. в Бега. 1981 г. завършва училище за изящни изкуства „Проф. Илия Петров” - София и учителски институт.

Работи в областта на кавалетната и монументалната живопис. Участва в множество международни, национални представителни и групови изложби и пленери. Реализирал над тридесет самостоятелни изложби. От 1990г. е член на Съюза на Българските художници и на Международна фондация за пластични изкуства IAA, UNESCO.1997 - 2002 г. е Предсетател на Представителството на СБХ в Пазарджик 2002 - 2004 г. Председател на Дружеството на пазарджишките художнициОт 2004 г. е Председател на „Алианс за прогрес” – Пазарджик
Награди:

  • 1992 г. – Годишна награда за живопис, Пазарджик
  • 1993 г. – Годишна награда „Георги  Машев”, Пазарджик
  • 1995 г. – Годишна награда за живопис, Пазарджик
  • 1997 г. – Награда на СБХ за Млад автор, София
  • 1997 г. – Награда на Галерия Спектър, Велико Търново
  • 1998 г. – Годишна награда „Георги  Машев”, Пазарджик
  • 2007 г. – Награда на Община Пазарджик
  • 2008 г. – Автор на годината на Галерия Актив Арт, Варна
  • 2009 г. – Автор на годината на Галерия Актив Арт, Варна

Картини на Васил Петров са притежание на:
Градска Художествена Галерия „Никола Петров”, Видин
Градска Художествена Галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик
Дворец на Културата и Спорта, Варна
Галерия „Цвета”, Велинград

Италия Istituto dArte Fortonato De Pero, Italy
Колекции Паганел, Италия; Комплекс Димят, Варна; Санита; Бон Марине; М-САТ; публично-частни  колекции в страната и чужбина.